Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Obavještavamo vas da je EU4AGRI projekat 15.12.2023. godine objavio novi javni poziv za primarnu poljoprivrednu proizvodnju.
Javni poziv će biti otvoren do 20.02.2024. godine, a na njega će se moći prijaviti obrti/samostalni preduzetnici, zadruge i preduzeća koja su registrovana i bave se primarnom poljoprivrednom proizvodnjom od 31.12.2021. godine.

Više informacija dostupno je na linku: