Doprinos privrednom razvoju kroz unapređenje modela javno-privatnog partnerstva

U cilju osiguranja doprinosa privrednom razvoju unapređenjem modela javno-privatnog partnerstva kroz poboljšanje pravne infrastrukture do sada tretirane važećim Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog Zakona, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo donijelo je Rješenje o imenovanju Komisije za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu.

Kako bi se postigla najkvalitenija priprema ovog zakonskog rješenja, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je u ovu Komisiju imenovalo istaknute stručnjake iz područja prava, ekonomije, tehničkih i drugih struka, a koji s obzirom na svoje značajno iskustvo sigurno mogu adekvatno odgovoriti postavljenim zadacima.

Planirano je da se ovo zakonsko rješenje uputi Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo na nadležno postupanje u formi Prijedloga ovog zakona.