Naložena isplata sredstava za aprilske i majske plate radnicima u privrednim subjektima u KS, koji su ispunili kriterije tražene u Javnom pozivu

Bosnian

Ministar privrede Kantona Sarajevo Draško Jeličić obratio se danas javnosti sa najbitnijim informacijama vezanim za dodjelu sredstava za isplatu aprilske i majske minimalne plate radnicima zaposlenim u 1.738 privrednih subjekta koji su aplicirali na ranije raspisani Javni poziv.

Ovom prilikom, ministar Jeličić je iskazao zadovoljstvo zbog toga što je konačno došlo do realizacije isplate plata za pomenute mjesece. Liste sa privrednim subjektima koji su ostvarili pravo na mjesečnu isplatu plata objavljene su na web stranici Ministarstva privrede KS. 

“Ukupno 3.019 privrednih subjekata, od kojih njih 1.875 sa 12.412 radnika za mjesec april i 1.559 privrednih subjekata sa 10.939 radnika za mjesec maj je prošlo sve faze aplikacije i dobit će planirana sredstva", kazao je ovom prilikom ministar Jeličić. 

Obzirom da je Ministarstvo privrede KS, nakon izvršenog rebalansa budžeta, uputilo nalog Ministarstvu finansija da se navedena sredstva isplate privrednim subjektima, ministar navodi da konačni pristup korisnika novcu ovisi isključivo od operativnosti banaka. Očekuje se da će novac biti na računima korisnika do kraja ove sedmice.

“Važno je napomenuti da se svi privredni subjekti, odnosno njihovi predstavnici, imaju pravo obratiti Ministarstvu privrede KS ukoliko primijete da je njihova firma izostavljena ili da bilo koji podatak objavljen nije tačan. Uvijek postoji mogućnost da je došlo do neusaglašenosti podataka između Ministarstva privrede i Porezne uprave, obzirom da je to ‘živa stvar’ i da se neke stvari svakodnevno mijenjaju”, naglasio je ministar Jeličić.

Naveo je i da su prethodne prepreke prevaziđene, te da su se programu priključile i neke od općina.

“U aprilu su aplicirala 1.774 privredna subjekta koja su registrovana na općinama, a od toga su 3.204 radnika dobila platu, za šta je izdvojeno 1.063.000 KM, dok će u kategoriji za maj od ukupno 776 aplikanata, 1.278 radnika dobiti plate”, objasnio je Jeličić.

Napominje da za maj nisu potpisani sporazumi s općinama Centar i Ilidža i da su neki javni pozivi još u toku, tako da podaci o općinama nisu potpuno precizni, dok Općina Stari Grad nije pokazala interes da učestvuje u projektu. 

Dodao je i kako je završen javni poziv ovog ministarstva vezan za poticaje za očuvanje i razvoj tradicionalnih i stari zanata i obrta na području KS.

“Nakon obrađenih 348 prijava, što je za 29% više prijava u odnosu na 2019. godinu, zaključeno je da ukupno 312 obrtnika ispunjava uslove za dodjelu podsticajnih sredstava u iznosu od 480,75 KM, isplatit će se iz ukupnih planiranih sredstava u vrijednosti od 150.000 KM namijenjenih za ovu grupaciju privrednih subjekata, a zašto je također dat nalog Ministarstvu finansija KS za realizaciju isplate”, naveo je ministar Jeličić. 

Ministar je iskoristio priliku i podsjetio javnost na neke druge aktivnosti koje ovo ministarstvo trenutno obavlja, a u okviru su mjera usvojenih za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa, kao što su: uvećanje iznosa sredstava za podsticaj poljoprivredi od 5.000.000 KM, provođenje programa razvoja male privrede kroz devet programa sredstvima u vrijednosti od 6.300.000 KM, kreditiranje privrednih subjekata pod povoljnijim uvjetima, subvencija/refundiranje kamata za preuzete kredite, podsticaj za tehnološku modernizaciju i primjenu standarda kvaliteta, podsticaj za unapređenje poduzetništva i obrtnika, edukaciju mladih za obrtnička/zanatska zanimanja u svrhu zapošljavanja, podsticaj za upotrebu IT tehnologije u svrhu zapošljavanja, podsticaj za START-UP kompanije, podsticaj za žensko poduzetništvo, kao i podsticaj za mlade START-UP poslovne subjekte. 

“Nakon što se ovi projekti završe, Ministarstvo privrede KS će svakako javnosti prezentirati pozitivne rezultate svih ovih projekata”, najavio je na kraju svog obraćanja ministar Jeličić te se izvinio privrednicima i radnicima zbog kašnjenja isplate subvencioniranih plata.