Kanton Sarajevo radi na unapređenju upravljanja otpadom životinjskog porijekla

Bosnian

Predstavnici Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstva privrede i nadležnih kantonalnih inspektorata te Centra za okolišno održivi razvoj (COOR) Sarajevo održali su danas svoj prvi sastanak o realizaciji projekta „Izrada registra otpada životinjskog porijekla u KS“. Njegov predlagač i implementator je COOR Sarajevo, koji ima značajno iskustvo u oblasti zaštite okoliša i upravljanja otpadom, te strateškom planiranju.

„S ciljem unapređenja upravljanja ovom vrstom otpada u Kantonu Sarajevo, resorno Ministarstvo je odlučilo finansirati ovaj projekt, kroz Program za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja iz oblasti zaštite okoliša sredstvima Budžeta KS za ovu godinu“, istakla je ovom prilikom pomoćnica ministra za zaštitu okoliša Zijada Krvavac.

Generalni cilj projekta je učinkovitije planiranje i implementacija upravljanja otpadom životinjskog porijekla u KS, dok je prvi specifični cilj - mobilizacija, širenje informacija i podizanje svijesti svih zainteresiranih strana o prihvatljivom upravljanju nusproizvodima životinjskog porijekla i otpadom ove vrste, te integralno upravljanje njime u KS. Drugi specifični cilj je saradnja svih zainteresiranih strana u KS s namjerom kreiranja upitnika i obezbjeđenja cjelovitih podataka za registar otpada životinjskog porijekla, u skladu sa okolišnom i veterinarskom legislativom. Preostala dva cilja odnose se na organizaciju prikupljanja podataka kroz upitnik i popunjavanje registra, kao i na podizanje svijesti proizvođača ove vrste otpada o potrebi vođenja evidencije i redovnog izvještavanja nadležnih ministarstava za registar, te budućim rješenjima za upravljanje njime u KS, Federaciji BiH, ali i u Bosni i Hercegovini.

Kako je istaknuto tokom sastanka, problem nedostajanja adekvatne evidencije o ukupnim količinama i kategorijama otpada životinjskog porijekla u skladu sa veterinarskom i okolišnom legislativom, te adekvatne infrastrukture za prihvat i zbrinjavanje ove posebne kategorije otpada u KS jasno je naznačen u ključnom strateškom dokumentu zaštite okoliša – KEAP-u u oblasti upravljanja otpadom koji bi trebao biti zvanično usvojen do kraja oktobra. Jedna od mjera iz ovog KEAP-a je i izrada registra za ovu vrstu otpada.

Naglašeno je i kako ovaj problem egzistira već duži vremenski period kako u KS tako i na višim nivoima vlasti. Uz njega javlja se i čitav niz drugih problema sa kojima se u Kantonu najčešće susreće Ministarstvo za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša KS, zbog čega je nužno iznaći privremena rješenja što je prije moguće. U cilju pripreme adekvatnih i cjelovitih privremenih rješenja neophodno je izraditi pomenuti registar o kategoriji i količini životinjskog otpada.

Tokom petomjesečne realizacije ovog projekta, najavljeno je poduzimanje šest konkretnih aktivnosti, a među njima i organizovanje tri oklugla stola kako bi se razmotrili, utvrdili detalji i precizirali koraci koji bi doveli do potpune realizacije navedenih specifičnih ciljeva ovog projekta.