Ekonomsko-socijalno vijeće KS podržalo amandmane na Ustav KS

Bosnian

Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Kantona Sarajevo na 62. sjednici podržalo je amandmane L do LVII na Ustav Kantona Sarajevo te izmjene i dopune Zakona o turizmu.

Kako je izjavila ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice i predsjednica ESV-a Amela Dautbegović, amandmani su podržani u cjelosti uz zaključak da ovo vijeće uputi inicijativu Skupštini KS-a koja bi trebala kod institucija FBiH izdejstvovati reguliranje neposrednog izbora gradonačelnika, jer se radi o materiji koja se ne može regulirati na kantonalnom nivou.

U osvrtu na Zakon o turizmu, ministrica Dautbegović je pojasnila da su razmatrane izmjene i dopune tog zakona u dijelu naplate taksi, te segmentu koji se odnosi na preuzimanje prava i obaveza bivše Turističke zajednice.

Vijeće je donijelo zaključak da bi svi socijalni partneri, a naročito predstavnici turističkih djelatnosti u kantonu u naredna tri mjeseca trebali sudjelovali u izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i u iznalaženju najboljih rješenja u ovoj oblasti, a po uzoru na ona koja su na snazi u zemljama iz okruženja.

Ministar pravde i uprave KS Mario Nenadić pojasnio je da su u toku završne pripreme za skupštinsku raspravu o amandmanima na Ustav KS-a koja će uslijediti u ponedjeljak naredne sedmice.

"Radi se o amandmanima kojima se, u suštini, vrši razgraničenje nadležnosti u skladu s Ustavom FBiH, Zakonom o principima lokalne samouprave i Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi", istaknuo je ministar Nenadić u izjavi za medije.

Precizirao je da se tim amandmanima, pored decidiranog propisivanja nadležnosti Kantona, Grada i općina, utvrđuju zajedničke nadležnosti koje se, prije svega, odnose na objekte i zajedničku komunalnu infrastrukturu u KS-u.

Tim amandmanima se, istovremeno, razrađuje Odluka Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda na cijelom području BiH, kao i mandat Gradskog u odnosu na općinska vijeća, sastav i struktura, te se dodatno implementira Odluka Ustavnog suda BiH u smislu participacije "ostalih" u Gradskom vijeću. Amandmani će dati i ustavnopravni osnov za donošenje zakona o lokalnoj samoupravi, zakona o pripadnosti javnih prihoda, zakona o imovini i niza drugih propisa.

ESV je razmatralo i zahtjev Udruženja poslodavaca za ukidanje Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u KS-u uz zaključak da bi ovu odluku trebalo revidirati, u što je neophodno uključiti resorna kantonalna ministarstva i Udruženje poslodavaca, a radi izmjene pojedinih odredbi.