VAŽNA OBAVIJEST - Obaveza ažuriranja podataka u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata

S obzirom na učestale poteškoće u obradi zahtjeva i upite iz općina u prošloj godini, molimo poljoprivrednike da obrate pažnju u vezi prijave promjena (ažuriranja) podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata, i to:

  • Svako poljoprivredno gazdinstvo, koje se bavi animalnom i/ili biljnom proizvodnjom dužno je prijaviti nastale promjene, odnosno ažurirati podatke na poljoprivrednom gazdinstvu najkasnije do 31.03.2018. godine  kao što je propisano Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata („Službene novine Federacije BiH“ br. 42/08). Sva poljoprivredna gazdinstva koja naknadno  prijave promjene, gube pravo prijave za novčane podrške u 2018. godini (nakon navedenog datuma).
  • Svi klijenti koji se prvi put upisuju u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata, a prijavljuju se za novčane podrške u 2018. godini, također se trebaju upisati u navedenom roku od 01.01. do 31.03. 2018. godine.
  • Klijenti koji žele uraditi promjenu organizacionog oblika, trebaju to uraditi u gore navedenom vremenskom periodu, jer sve naknadno urađene promjene organizacijskog oblika poljoprivrednog gazdinstva neće se uzimati u obzir za novčane podrške u ovoj godini.

Molimo vas da i sve ostale promjene podataka koje se odnose na osnovne podatke Vašeg gazdinstva kao npr.: bankovne podatke, kontakt telefon, školovanje, broj članova, i sl. također prijavite, jer se svi ti podaci koriste pri obradi zahtjeva, izradi izvještaja i budućih planova.