SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U jutarnjim vijestima na radio Kalmanu iznesene su ne provjerene činjenice vezano za stanje u Hotelu “Maršal” Bjelašnica kao i informacija da ministar Muharem Šabić nije htio primiti radnike Hotela “Maršal” na razgovor, te da isti napuštaju Hotel.

U vezi s tim dajemo saopštenje za javnost:

Direktor Hotela “Maršal” Bjelašnica nakon sticanja uslova za odlazak u penziju, podnio je zahtjev za razrješenje dužnosti direktora preduzeća zbog odlaska u penziju. 28.01.2016. godine Ministar privrede Kantona Sarajevo donio je Rješenje o razrješenju direktora Hotela Maršal” Bjelašnica.

S obzirom da je stanje u preduzeću bilo dosta teško istovremeno Ministar donosi Odluku o uvođenju privremenih mjera za sanaciju stanja u Hotelu “Maršal” Bjelašnica i postavljanju privremenog upravitelja.

Privremeni upravitelj po stupanju na dužnost angažovao je revizorsku kuću koja je izvršila reviziju poslovanja u periodu od 01.01.-31.12.2015. godine.

Između ostalog utvrđen je akumulirani gubitak u iznosu od 1.232.535,00 KM, kratkoročne obaveze društva 1.389.910,00 KM, od čega kratkoročne finansijske obaveze 41.145,00 KM, obaveze iz poslovanja 561.058,00 KM (dobavljači i primljeni avansi), obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja uposlenih 681.258,00 KM, druge obaveze 34.321,00 KM, obaveze za PDV 1.661,00 KM, obaveze za ostale poreze i dadžbine 69.360,00 KM, obaveze za porez na dobit 1.107,00 KM.

Ministarstvo je redovno informislo Vladu Kantona Sarajevo o stanju u Hotelu “Maršal” te iznalazio mogućnosti rješavanja stanja u Hotelu. U tom pogledu Ministarstvo je u skladu sa inicijativom o spajanju/pripajanju Hotela “Maršal” Kantonalnom javnom preduzeću “ZOI '84” OCS d.o.o. Sarajevo naručilo izradu Elaborata o ekonomskoj opravdanosti spajanja/pripajanja navedena dva društva i o istom informisalo Vladu Klantona Sarajevo. Inicijativa nije prihvaćena.

Takođe u Budžetu Kantona Sarajevo za 2016 i 2017. godinu planirana su određena sredstva za sanaciju stanja u Hotelu “Maršal”. Sredstva su dijelom realizovana, a ostatak nije moguće doznačiti zbog blokade računa. S obzirom da su u Hotelu “Maršal” uočene nepravilnosti, te odgovornosti pojedinih uposlenika, koji su nepotistički zaposleni, te s namjerom dezavuišu javnost.

Ministarstvo je sa istim upoznalo Tim za antikorupciju Vlade Kantona Sarajevo kojem je dostavljena raspoloživa dokumentacija na dalje postupanje, te u konačnici i podizanje tužbe kod nadležnog suda. O stanju u hotelu “Maršal” redovno smo informisani od strane privremenog upravitelja, te prema posljednjim informacija Trezorski račun je blokiran od strane Porezne uprave u iznosu od 455.000,00 KM.

U vezi s tim iznalaze se mogućnosti za prolongiranje plaćanja obaveza te deblokadu računa. Upućen je dopis – molba za sačinjavanje Protokola o odgodi plaćanja na 5 godina počev od 01.12.2017. godine. Poreznoj upravi je dostavljena sva tražena dokumentacija i čeka se odgovor. Takođe Općina Trnovo je izvršila blokadu za iznos duga cca 29.000,00 KM za korištenje građevinskog zemljišta za period od 2012-2014. godine.

Energopetrol d.d. dostavio je opomenu zbog duga iz 1999. godine u iznosu od 144.328,54 KM, zatim dug iz ranijih godina prema Bramac krovni sistemi d.o.o. Sarajevo iznose 25.000,00 KM, zatim opomena od strane Sarajevogasa d.o.o. Sarajevo na iznos od 54.813,25 KM, dugovanje za vodu prema KJKP Vodovod i kanalizacija cca 10.500,00 KM, dug prema Elektrodistribuciji Sarajevo za maj je 1.600,00 KM. Vidljivo je da je stanje koje je naslijeđeno iz ranijeg perioda veoma teško, te se u vezi s tim vode pregovor sa Vladom Federacije BiH vezano za ranija ulaganja u obnovu Hotela “Maršal” kako bi se konačno riješio status ovog društva. Namjera je da se ide u prodaju ovog objekta koje je nekad poslovalo u sklopu privrednog društva Famos.