Predstavnici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Općine Ilidža i Grupacije Svjetske banke posjetili su firmu Ećo Company

U okviru Saradničke mreže kao dijela programa postinvesticione podrške Projekta LIFE, dana 07.09.2017. godine predstavnici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Općine Ilidža i Grupacije Svjetske banke posjetili su firmu Ećo Company i razgovarali sa generalnim direktorom Ećo Suadom na temu unapređenja poslovnog okruženja i regulatorne reforme, te jačanje konkurentnosti Kantona Sarajevo. Tokom sastanka direktor Ećo Suad istakao je da privreda KS bilježi kontinuiran rast, te da postoji mogućnost za dodatno unaprijeđenje i razvoj, posebno ukoliko bi došlo do veće podrške privrednim subjektima, sa akcentom na one koji su izvozno orijentisani. Goste je upoznao sa planovima firme Ećo Company za naredni period u pogledu proširenja proizvodnih kapaciteta novih ulaganja u tehnologiju i novih zapošljavanja.

Saradnička mreža je uspostavljena u cilju stvaranja mehanizma za identificiranje i što brže rješavanje otvorenih pitanja investitora kako bi se omogućio rast i razvoj kompanija u BiH, a time i doprinos održivom ekonomskom razvoju lokalne zajednice. Ministarstvo privrede KS aktivno participira u Saradničkoj mreži i podržava njene aktivnosti u cilju pružanja podrške privrednim subjektima na teritoriji KS u njihovom rastu i razvoju i, u suradnji sa općinskim, entitetskim i institucijama na nivou BiH, sistemski pristup otklanjanju prepreka sa kojima se investitori suočavaju u svom poslovanju, kako bi nastavili sa reinvestiranjem i poboljšali veze sa lokalnom privredom.

Grupacija Svjetske banke u saradnji sa Ambasadom Velike Britanije u okviru projekta privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou u BiH „LIFE“, pruža tehničku pomoć Saradničkoj mreži i Programu postinvesticione podrške u Kantonu Sarajevo.