POSJETA ITALIJANSKOJ KOMPANIJI AMA ADRIATIC DOO

Predstavnici Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH, Opštine Ilijaš i Kantona Sarajevo posjetili su 23. aprila 2018 godine kompaniju AMA ADRIATIC DOO Ilijaš u okviru Postinvesticione podrške investitorima za 2018. godinu.

U pitanju je bosansko-italijanska kompanija koja je osnovana 2008. godine koja je dio grupacije Gruppo AMA S.p.A. Italija koja zapošljava preko 1.000 radnika u 12 fabrika u Italiji i 30 filijala u svijetu.

AMA u Bosni i Hercegovini se bavi proizvodnjom sjedišta za radne mašine, hidrauličnih cilindara, a od 2013. godine je započela proizvodnju kablova za mehanizaciju. Proizvodnja je organizovana u 4.500 m² sa 150 stano zaposlenih radnika. U narednih godinu dana, planirano je širenje i gradnja novog poslovnog objekta veličine 2.100 m² i zapošljavanje od 50-60 novih radnika.

Direktor kompanije g. Adnan Hajdarpašić je pomenuo da se prednosti investiranja u BiH, za ovakvu vrstu proizvodnje, ogledaju u dostupnosti i kontinuitetu isporuke električne energije i raspoloživoj kvalifikovanoj radnoj snazi. Pored toga, istakao je zadovoljstvo i dosadaašnjom saradnjom sa lokalnom zajednicom i njihovim angažmanom.