"Amko komerc" d.o.o Sarajevo

Adresa: 
Gradačačka 1
Redni broj: 
7
Općina: 
5
Broj rješenja: 
07-06-24-11518-1
Naziv: 
Kapacitet: 
Područje trgovine: 
Datum rješenja: 
09.01.2014 do 09.01.2016
Godina: 
2014-00-00T00:00:00
Telefon/fax: 
+387(0)33 660 624
Odgovorno lice: 
Kulanić Nihad
Odobreni broj: 
2
Asortiman: 
Vrsta sirovine: 
Djelatnost: