Pravilnik o planiranju potencijalnih projekata JPP-a, uspostavi i vođenju registra ugovora o JPP-u

Broj službenog glasila: 
23/24
Nadležnost: 
Ministarstvo ili organ
Nevažeći: 
NE
Strateški: 
NE