Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima u Ministarstvu privrede KS