Dopuna plana Plana javnih nabavki Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za 2023.godinu