"Aems" d.o.o. Hadžići

Adresa: 
Zovik 41
Redni broj: 
43
Općina: 
2
Broj rješenja: 
07-06-24-2637
Naziv: 
Kapacitet: 
15
Područje trgovine: 
Datum rješenja: 
07.05.2013 do 07.05.2015
Godina: 
2013-00-00T00:00:00
Telefon/fax: 
+387(0)33 638 040
Odgovorno lice: 
Fakić Safet
Odobreni broj: 
2
Asortiman: 
Vrsta sirovine: 
Djelatnost: