"Econ" d.,o.o Sarajevo

Adresa: 
Esada Midžića 27
Redni broj: 
37
Općina: 
5
Broj rješenja: 
07-06-24-1379
Naziv: 
Kapacitet: 
3
Područje trgovine: 
E-mail: 
Datum rješenja: 
04.04.2013 do 04.04.2015
Godina: 
2013-00-00T00:00:00
Telefon/fax: 
+387(0)33 266 406
Odgovorno lice: 
Čobić Adis
Napomena: 
Sobni temperaturni režim
Odobreni broj: 
2
Asortiman: 
Vrsta sirovine: 
Djelatnost: