"Euromig" d.o.o Sarajevo

Adresa: 
Butmirska cesta
Redni broj: 
25
Općina: 
3
Broj rješenja: 
07-06-24-12542
Naziv: 
Kapacitet: 
40
Područje trgovine: 
Datum rješenja: 
15.02.2013 do 15.02.2015
Godina: 
2013-00-00T00:00:00
Telefon/fax: 
+387(0)33 763 540
Odgovorno lice: 
Nezić Senada
Odobreni broj: 
2
Asortiman: 
Vrsta sirovine: 
Djelatnost: