"ASA ŠPED" d.o.o Sarajevo

Adresa: 
Rajlovačka bb
Redni broj: 
20
Općina: 
5
Broj rješenja: 
07-06-24-12511
Naziv: 
Kapacitet: 
700
Područje trgovine: 
Datum rješenja: 
01.02.2013 do 01.02.2015
Godina: 
2013-00-00T00:00:00
Telefon/fax: 
+387(0)33 770 956
+387(0)33 782 770
Odgovorno lice: 
Emir Dinarević
Odobreni broj: 
2
Asortiman: 
Vrsta sirovine: 
Djelatnost: