"Farmavita" d.o.o. Sarajevo

Adresa: 
Igmanska 5a, Vogošća
Redni broj: 
4
Općina: 
9
Broj rješenja: 
07-06-24-6993
Naziv: 
Kapacitet: 
40
Područje trgovine: 
E-mail: 
Datum rješenja: 
12.10.2012 do 12.10.2014
Godina: 
2012-00-00T00:00:00
Telefon/fax: 
+387(0)33 476 321
Odgovorno lice: 
Omić Dževada
Odobreni broj: 
2
Asortiman: 
Vrsta sirovine: 
Djelatnost: