SD LOK PIL Trnovo

Rb: 
86
Godina: 
2013 - 00:00
Općina: 
Trnovo
Adresa: 
Dejčići bb
Telefon: 
061 183 505
Odgovorno lice: 
Mulaosmanović Adis
Broj rješenja: 
07-06-24-8641
Područje trgovanja: 
Unutrašnji promet
Djelatnost: 
Vrsta sirovine: 
farma peradi
Asortiman: 
tov brojlera
Kapacitet: 
22000 kom/turnus
Odobreni broj: 
2 810
Datum rješenja ili potvrde: 
31.10.2013