Pačo Mevludin

Rb: 
69
Godina: 
2014 - 00:00
Id porezni broj: 
2606969174351
Općina: 
Vogošća
Adresa: 
Krč br. 31
Telefon: 
062 315 177
Odgovorno lice: 
Pačo Mevludin
Broj rješenja: 
07-06-24-20837
Područje trgovanja: 
Unutrašnji promet
Djelatnost: 
Vrsta sirovine: 
farma goveda
Asortiman: 
proizvodnja sirovog mlijeka
Kapacitet: 
4 muzne krave
Datum rješenja ili potvrde: 
26.12.2014