Preliminarni prijedlog korisnika - Program 1 - Refundiranje dijela troškova kamata po preuzetim kreditima