ODLUKA o izboru korisnika poticajnih sredstava sa iznosom sredstava za program 3: "Poticaj za nova ulaganja u tehnološku modernizaciju i primjenu standarda kvalitete"