Odluka o izboru korisnika poticajnih sredstava sa iznosom sredstava po Javnom pozivu za pod-nošenje prijava za program"Podrška za pokretanje start up poslovnih subjekata kategoriji stanovništva od 36-55 godina starosti"