Odluka o izboru korisnika poticajnih sredstava sa iznosom sredstava po Javnom pozivu za pod-nošenje prijava za program"Podrška mladima za pokretanje start up poslovnih subjekata