ODLUKA o izboru korisnika poticajnih sredstava sa iznosom sredstava po javnom pozivu za dostavljanje prijava po osnovu programa: "Poticaj za unapređenje preduzetništva u domenu pružanja administrativnih usluga dominantno izvozne orijentacije"