Obavještenje o produženju roka za podnošenje prijava brzorastućih kompanija za besplatno učešće u projektu 100 najvećih u BiH i regionu