Obavjest vlasnicima plantažnih zasada jabuke

Voćarima savjetujemo da izvrše zaštitu zasada jabuke protiv krastavosti (Venturia inaequalis). Od fungicida predlažemo neke od sljedećih pripravaka: Chromodin S-65, Delan 700 WG, Delan pro ili neki drugi preparat koji se može naći u kućama koje se bave prometom fitofarmaceutskim sredstvima. Broj i razmak tretiranja, kao i izbor fungicida protiv krastavosti jabuke zavisi o količini i rasporedu oborina u narednom periodu.
U zasadima jabuke u kojima je u ranijim vegetacijama zabilježena zaraza sa pepelnicom (Podosphaera leucotricha), preporučujemo da do početka cvjetanja se izvrši zaštita sa preparatima na bazi sumpora ili primjenu fungicida Nimrod 25 EC. Ovaj preparat se ne smije koristiti tokom cvjetanja, a niti se mješati sa preparatima na bazi mankozeba, propineba i metirama.
Ukoliko je u voćnjaku prisutna zaraza kalifornijskom štitastom uši (Quadraspidiotus perniciosus) može se primjeniti neki od insekticida kao što su: Pyxal EC, Proximo ili Brai.
Ako se zabilježi aktivnost prezimljujuće populacije jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum), prije cvjetanja preporučujemo primjenu aficida Pirimor 50 WG. Radi učinkovitosti preparata, potrebno je rasprskivač usmjeriti prema korjenovom vratu i korjenovim izdancima, na kojim prezimljava ovaj štetnik.
U zasadima jabuke, u kojima su u ranijem periodu zabilježene štete od potkornjaka (Scolytidae), preporučujemo postavljanje crvenih ljepljivih ploča i boca sa etil alkoholom, radi smanjenja populacije.
Preparate obavezno koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača, a praznu ambalažu potrebno je pohraniti na propisan način, svako tretiranje je potrebno evidentirati.