4. Preliminarni prijedlog korisnika Program 3 - Poticaj za nova ulaganja u tehnološku modernizaciju i primjenu standarda kvalitete