Vlada KS : Izbor novih organa upravljanja u Turističkoj zajednici u narednih 60 dana

Bosnian

Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj četvrtoj sjednici donijela rješenje kojim se raspušta Skupština Turističke zajednice Kantona Sarajevo koja je imenovana u avgustu prošle godine, zbog, kako je iskazano u komisijskom nalazu, različitih propusta u radu i nedostavljanja tražene dokumentacije o poslovanju Turističke zajednice.

U skladu sa odredbama Zakona o turizimu KS, Vlada je donijela Odluku o imenovanju Povjerenstva u Turističkoj zajednici KS. Danom dostave ove odluke Turističkoj zajednici prestaju sa radom svi njeni organi i to: Skupština, Nadzorni odbor, Turističko vijeće, predsjednik Turističke zajednice i Ured za podršku turizmu, a njihove ovlasti preuzima imenovano Povjerenstvo.

Imenovano Povjerenstvo čine predsjednik Nermin Muzur i članovi Mersiha Mehmedagić i Azra Džigal.

Povjerenstvo će osigurati djelovanje Turističke zajednice KS do uspostavljanja upravljačkih organa te otkloniti razloge zbog kojih je došlo do raspuštanja Skupštine Turističke zajednice.

Istovremeno, Povjerenstvo će uz saglasnost Ministarstva privrede raspisati izbore za izbor organa u TZ u roku od 60 dana, a do njihovog imenovanja u redovom postupku, Turističku zajednicu će predstavljati i zastupati predsjednik Povjerenstva.