Objavljene preliminarne liste neprofitnih organizacija, udruženja i poslovnih subjekata prijavljenih na javni poziv za sufinansiranje sajmova i poslovnih manifestacija

Bosnian

Na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo prezentirani su rezultati javnih poziva objavljenih za sufinansiranje dijela troškova organizacije sajmova i drugih poslovnih manifestacija, s ciljem promocije privrede i privrednih subjekata na području Kantona Sarajevo.

Ministar  privrede Adnan Delić kazao je da Ministarstvo u kontinuitetu podržava projekte koji promoviraju privredne potencijale, rast i razvoj poslovnog ambijenta u Kantonu Sarajevo.


Naveo je da je jedan od načina upravo podrška neprofitnim organizacijama, udruženjima i poslovnim subjektima (obrti, d.o.o) sufinansiranjem dijela troškova za realizaciju sajamskih aktivnosti i drugih manifestacija kojima je cilj upravo promocija privrede i privrednih subjekata u našem kantonu.

Preliminarne liste su na linkovima:

https://mp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/preliminarna_rang_lista_neprofitnih_organizacija_i_udruzenja.pdf

https://mp.ks.gov.ba/aktuelno/obavjestenja/preliminarna-rang-lista-poslovnih-subjekata-obrt-doo-po-javnom-pozivu-poslovni