Napravljen prošireni i inovirani investicijski profil Kantona Sarajevo – “Investirajte u Kanton Sarajevo”

Bosnian

Vlada Kantona Sarajevo kontinuirano radi na unapređenju odnosa sa privatnim sektorom i poboljšanju poslovnog okruženja za privlačenje investicija. 

U okviru tih aktivnosti Ministarstvo privrede KS je realiziralo prošireni i inovirani investicijski profil Kantona Sarajevo – “Investirajte u Kanton Sarajevo”, sa detaljnim pregledom investicijskih potencijala u KS.

Investicijski profil je raspoloživ na jezicima BiH i engleskom jeziku u e-formi i bit će postavljen na web stranici Vlade Kantona Sarajevo, dok je već instaliran na stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, na linku:

https://mp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/investirajte_u_kanton_sarajevo_-_2021.pdf

U proteklom periodu Ministarstvo privrede je pristupilo i detaljnoj analizi programa poticaja koji se dodjeljuju u ovom ministarstvu s ciljem unapređenje njihove efikasnosti i efektivnosti.

Ove aktivnosti Ministarstvo privrede realizuje u okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja i pristupa tržištima (ICAM).

U tome mu podršku pruža Međunarodna finansijska korporacija (IFC), Grupacija Svjetske banke u partnerstvu sa Vladom Ujedinjenog Kraljevstva, sa kojima Vlada Kantona Sarajevo ima uspješnu saradnju u proteklim godinama.