Ministar Delić: Uspostava sistemskog i kontinuiranog praćenja rada javnih preduzeća

Bosnian

Ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić održao je sastanak sa predsjednicima, direktoricama i direktorima svih javnih preduzeća i organizacija koje su u nadležnosti ovog resornog ministarstva na kojem su razgovarali o poboljšanju njihovog poslovanja.

Obzirom da javna preduzeća već niz godina posluju s gubicima, ministar Delić uveo je novu praksu dodjeljivanja sredstava iz Budžeta, prema kojoj će svako javno preduzeće ta sredstva dobijati na osnovu sporazuma koje će potpisivati s Ministarstvom, kako za određene projekte tako i za redovne transfere.

Ministar je istakao da su nova rukovodsva u preduzećima i organizacijama kadar koji je spreman na saradnju, te kako očekuje da će im ovi sporazumi biti podstrek za kvalitenije i transparentnije poslovanje s cilje da postanu solventni i neovisni od budžetskih sredstava.

„Sporazumi za realizaciju projekata, kao i programe utroška sredstava u svim javnim preduzećima iz našeg resora moraju biti potpisani mjesec dana od usvajanja Budžeta. Mi smo već potpisali sporazume s preduzećima 'ZOI 84' i Centrom 'Skenderija' za projekte čija se realizacija planira u ovoj godini. Osim toga, imamo mnogo prijavljenih projekata i od ostalih naših preduzeća koji se trebaju realizirati u periodu 2021-2023. godine. Cilj nam je da potaknemo proaktivnost javnih preduzeća i povrat uloženih investicija za projekte koji će biti općekorisno dobro Kantona. Vjerujem da će ovaj sistem monitoringa poslovanja javnih preduzeća i organizacija donijeti poboljšanja u njihovom poslovanju, kao i transparentno trošenje javnih sredstava“, istakao je ovom prilikom ministar Delić.

Ministarstvo privrede nastoji sistemski riješiti monitoring rada javnih preduzeća tako da će jedno njegovo odjeljenje kontinuirano pratiti njihov rad i rezultate. Na taj način će se omogućiti fleksibilnija i otvorenija komunikacija resornog ministarstva i ovih javnih preduzeća.

„To dosad nije bio slučaj i mi s ovim promjenama želimo uspostaviti jedan novi model monitoringa javnih preduzeća za koji se nadamo da će doprinijeti boljoj efikasnosti i većoj iskoristivosti njihovih kapaciteta i potencijala“, istakao je ministar Delić.