Ministar Delić: Odjeljenje formirano za upravljanje imovinom po osnovu Sporazuma o sukcesiji aktivno radi na uređenju ove oblasti

Bosnian

Po osnovu Sporazuma o pitanjima sukcesije, odnosno članu 2. ovog sporazuma po kojem svaka država nasljednica prihvata princip da mora sve vrijeme poduzimati neophodne mjere da spriječi gubitak, oštećenje ili uništenje državnog arhiva, državne imovine i kapitala bivše SFRJ, u skladu odredbama ovoga sporazuma za koje su zainteresirane jedna ili više država nasljednica, a do potpisivanja bilateralnih sporazuma između zemalja nasljednica, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo upravlja imovinom poslovnih jedinica, sa i bez svojstva pravnog lica, na teritoriji Kantona Sarajevo.


S tim u vezi, a s ciljem što kvalitetnijeg upravljanja ovom imovinom, Ministarstvo privrede oformilo je Odjeljenje za upravljanje imovinom prema Anexu „G“ Sporazuma o sukcesiji.


„Nakon analize postojeće dokumentacije i raspoloživosti imovine kojom upravlja Kanton Sarajevo, ovo odjeljenje pripremilo je i Informaciju o primjeni i poštivanju materijalnih propisa za zabranu privremenog raspolaganja nekretninama koje su predmet ranije spomenutog Anexa „G“ Sporazuma o pitanjima sukcesije, kao i poduzetim aktivnostima na utvrđivanju stvarnog stanja upravljanja poslovnim prostorima obuhvaćenim Sporazumom o sukcesiji“, izjavio je ministar privrede KS Adnan Delić.


Vlada KS je prihvatila ovu informaciju i svojim Zaključkom dala u zaduženje Ministarstvu privrede da se ova informacija dostavi Općinskom sudu u Sarajevu, Odjeljenju za zemljišnoknjižne poslove, službama za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina, općinama Centar, Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Ilijaš, Vogošća, Trnovo i Hadžići, te Notarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine, Regionalnoj advokatskoj komori Sarajevo i Pravobranilaštvu KS.


„Cilj je navedenim institucijama skrenuti pažnju da prilikom postupanja u predmetima koji se odnose na imovinu iz Sporazuma o pitanjima sukcesije imaju u vidu ovaj sporazum, kao i sve druge zakonske i podzakonske akte domaćih relevantnih institucija“, dodao je ministar.