Ministar Delić:  Izmjenama i dopunama Zakona o šumama KS do potpunog ukidanja parafiskalnog nameta za općekorisne funkcije šuma

Bosnian

Ministar privrede Kantona Sarajevo  Adnan Delić imenovao je danas Stručnu komisiju za pripremu i izradu teksta izmjena i dopuna Zakona o šumama Kantona Sarajevo.

„Ova komisija imenovana sa ciljem  sveobuhvatne zaštite šumskih dobara Kantona, kao i rješavanje problema vezanih za čuvare šuma, što će u konačnici, dovesti i do unaprijeđenja gospodarenja šumama“, kazao je ministar Delić.

Trenutne aktivnosti Komisije biće usmjerene na pripremu i izradu izmjena i dopuna Zakona,  a ukoliko se ukaže potreba i mogućnost,  pristupit će se izradi potpuno novog teksta Zakona o šumama usaglašenog sa  međunarodnim konvencijama o zaštiti prirodnih resursa i zakona u FBiH.

Ministar Delić je istakao da je  krajnji cilj ovih izmjena zakona rasterećenje privrede kroz potpuno  ukidanje naknada za općekorisne funkcije šuma.

„Mi smo, nakon što je Skupština KS u februaru mjesecu po hitnom postupku usvojila izmjene zakona, smanjili ovaj parafiskalni namet za 50 %. Tada smo obećali da ćemo raditi i na potpunom ukidanju ove naknade, tako da je imenovanje ove komisije prvi korak u tom smjeru. Kroz redovnu proceduru sada idemo u izmjene i dopune ovog zakona ili eventualno donošenje novog zakona. To, naravno, podrazumjeva i provođenje javne rasprave, kao i uključivanje u postupak donošenja zakona svih zainteresiranih institucija“, rekao je ministar Delić.

Istakao je i da će se  projekti koji su se  do sada finansirali iz sredstava prikupljenih po osnovu ove naknade, ubuduće finansirati iz Budžeta Kantona. To se prije svega odnosi na projekte kojima se podstiču i unaprijeđuju biološke fukcije šuma, odnosno održavanje biodiverziteta, te ekonomoske i socijalne funkcije šuma kao i djelovanje Uprave za šumarstvo, u okviru Ministarstva privrede KS.Stručna komisija za izradu i pripremu ovog zakona sačinjena je od stručnjaka sa Šumarskog fakulteta (Šumarski fakultet Sarajevo) Univerziteta u Sarajevu, kojeg predstavljaju prof. dr. Ahmet Lojo i prof. dr. Mersudin Avdibegović, diplomirani inžinjer šumarstva Refik Hodžić koji predstavlja Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, te Samir Omerović predstavnik JP "Sarajevo - šume".

 

Predstavnici Ministarstva privrede u ovoj komisiji su Ednar Idriz, diplomirani pravnik i diplomirani inžinjer šumarstva Sead Alić iz Uprave za šumarstvo, te  diplomirani inžinjer šumarstva Kemal Starogorčić iz Sektora poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i iz Sektora za pravne i ekonomsko - finansijske poslove, diplomirana pravnica Elma Perteši-Žunić, kao predsjednica Komisije.