Ministar Delić: Blizu tri miliona KM za infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko -pravnih odnosa u poslovnim zonama

Bosnian

Vlada KS je danas usvojila Program raspodjele finansijskih sredstava za infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u poslovnim zonama za 2021. godinu, prema kojem planirana sredstva u Budžetu za ovu namjenu iznose šest miliona KM.

U svrhu izrade ovog Programa Ministarstvo privrede utvrdilo je uslove i kriterije na osnovu kojih će se ocjenjivati opravdanost projekata koje su predložile općine za sudjelovanje u njemu.

„Analizirali smo i razmotrili sve tražene aspekte vezane za ispunjavanje uslova za sufinansiranje projekata koje su nam dostavile općine s područja Kantona Sarajevo, te smo uvažavajući tražene kriterije, izabrali projekte koji ispunjavaju uslove za sufinansiranje iz Budžeta Kantona za 2021. Godinu“, pojasnio je ministar privrede KS, Adnan Delić, te pobrojao općine kojima su odobrena sredstva po osnovu ovog Programa.

„Nakon provdene procedure selekcije pristiglih projekata, Ministarstvo je odobrilo 2.700.000 KM za četiri općine u Kantonu koje su prijavile projekte koji ispunjavaju sve tražene uslove. To su općine Hadžići, Vogošća, Novi Grad i Ilijaš“, kazao je ministar Delić, objasnivši da se visina iznosa razlikuje od općine do općine i to na osnovu broja i vrijednosti projekata koje su prijavile za program sufinansiranja projekata za infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u poslovnim zonama koje su u njihovoj nadležnosti.

„Općina Ilijaš prijavila je projekte za koje smo odobrili milion KM, općini Novi Grad 900.000,00 KM, općini Vogošća pola miliona KM i općini Hadžići 300.000,00 KM“, kazao je ministar istaknuvši da će i preostala sredstva planirana za ovu namjenu biti implementirana nakon što se steknu uslovi za to.

„Preostala sredstva u Budžetu također će biti raspoređena nakon što općine dostave dodatne projekte koji ispunjavaju sve potrebne uslove i kriterije za sufinasiranje jer će Ministarstvo privrede KS putem izmjena i dopuna ovog Programa predložiti Vladi Kantona da usvoji iste, što je preduslov za sufinansiranje ovih dodatnih projekata“, napomenuo je ministar Delić.

Ovaj Program rezultat je opredjeljenja i nastojanja Vlade KS i Ministarstva da kontinuirano sufinansiraju projekte koje općine realizuju u poslovnim zonama u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta i otvaranja mogućnosti za nova ulaganja i otvaranja novih radnih mjesta.

Postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za potrebe poslovnih zona, dobijanje odobrenja za infrastrukturno uređenje i razvijanje lokacija za poslovne zone, te samo infrastrukturno uređenje poslovnih zona su među najznačajnijim preprekama na koje nailaze investitori koji žele ulagati u poslovne zone na području Kantona. To je jedan od problema koje Vlada nastoji kontinuirano rješavati i kako kaže ministar Delić, to je jedan od prioriteta u radu Ministarstva privrede.

„U Kantonu Sarajevo radimo na razvijanju poslovnih zona u kojima općine uz podršku Kantona rješavaju imovinsko - pravne odnose i infrastrukturno pripremaju poslovne zone, što podrazumijeva dobijanje urbanističkih saglasnosti, građevinskih dozvola i svih drugih neophodnih saglasnosti, a zatim i samu izgradnju saobraćajne infrastrukture, vodovodne mreže, kišne i fekalne kanalizacije, gasnih instalacija, elektroinstalacija uključujući i trafo stanice i slično, te drugih infrastrukturnih objekata“, kazao je ministar Delić.