KS: U toku javni pozivi za programe edukacije i zapošljavanja u IT i BPO sektoru, kao i projekte promocije obrtništva

Bosnian

Od danas pa do 20. augusta teku prijave na javne pozive za programe edukacije i zapošljavanja u IT i BPO sektoru koji podrazumijeva pružanje administrativnih usluga na daljinu, kao i javni poziv za podršku projektima promocije obrtništva, saopštavaju iz Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.


Javni pozivi objavljeni su danas, 21. jula 2022. godine, u Službenim novinama Kantona Sarajevo.


Dostupni su na web stranici Ministarstva privrede, sa svim  neophodnim informacijama i pratećom dokumentacijom, na linkovima:

https://mp.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi/javni-poziv-za-it-2022
https://mp.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi/javni-poziv-za-poticaj-za-unapredenje-preduzetnistva-u-domenu-pruzanja
https://mp.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi/javni-poziv-za-program-poticaja-promociji-obrtnistva-2022


Prijave se podnose narednih 30 dana u zatvorenoj koverti u šalter sali Kantona Sarajevo, u prizemlju zgrade Kantona, ulica Reisa Džemaludina Čauševića 1, od 08:00 do 16:00 sati, svakim radnim danom ili preporučenom poštom, s naznakom za javni poziv na koji se privredni subjekt prijavljuje.