Poništenje Javnog oglasa za imenovanje na pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora J.U "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu"