Lista poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove po Javnom pozivu za finansiranje dijela minimalne plaće za mjesec april i maj 2020. godine