LISTA POSLOVNIH SUBJEKATA IZ OPĆINE HADŽIĆI KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA DODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE DIJELA MINIMALNE MJESEČNE NETO PLAĆE ZA MJESEC APRIL I MAJ 2020.

Na osnovu Javnog poziva za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine broj: 02-11-3-4502-1/2020, od 25.06.2020. godine, te pregleda prijava i dokumentacije, obrade i kontrole podataka, te ocjene o ispunjavanju uslova, u postupku dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine, tačke VI javnog poziva, Općina Hadžići objavljuje Listu poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove.

Listu poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove u prilogu.