LISTA POSLOVNIH SUBJEKATA IZ OPĆINE CENTAR KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA DODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE DIJELA MINIMALNE MJESEČNE NETO PLAĆE ZA MJESEC APRIL 2020.

Na osnovu Javnog poziva za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april 2020. godine broj: 04-45-14-134/20, od 08.07.2020. godine, te pregleda prijava i dokumentacije, obrade i kontrole podataka, te ocjene o ispunjavanju uslova, u postupku dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april 2020. godine, tačke VI javnog poziva, Općina Centar objavljuje listu poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove.
Listu poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove u prilogu.