Javni poziv za sufinansiranje programa i projekata poslovnih subjekata (obrti, d.o.o.) i udruženja koji organizuju poslovne sajmove ili slične manifestacije u svrhu promocije i razvoja privrede u KS za 2023 "POSLOVNI SAJMOVI ILI SLIČNE MANIFESTACIJE 2023"