Javni oglas za imenovanje direktora Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju