Vlada KS: Usvojen Program uređenja riječnih korita i zaštite od poplava na području KS

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici usvojila Program uređenja riječnih korita i zaštite od poplava na području Kantona Sarajevo.
Ministarstvo privrede KS u suradnji sa KU Civilne zaštite i općinama sa područja Kantona Sarajevo kontinuirano ulaže u uređenje riječnih korita i zaštitu od poplava.
Cilj ovog programa je preventivno djelovanje na smanjenju poplavnih područja i umanjenju šteta koje izazivaju poplave izvođenjem radova na izgradnji zaštitnih vodnih objekata, čišćenju, produbljivanju i trajnoj regulaciji riječnih korita u Kantonu Sarajevo.
Konačni cilj je trajna zaštita stanovništva i njihove imovine, privrednih subjekata, infrastrukture, poljoprivrednog zemljišta od štetnog djelovanja voda izazvanim poplavama i bujicama u rizičnim poplavnim područjima koja su definirana Kantonalnim planom odbrane od poplava.
Programom su obuhvaćeni projekti sa podrućja svih devet općina Kantona Sarajevo i projekti koje je dostavio Grad Sarajevo, a za njegovo provođenje u 2024. godini osigurano preko 7,2 miliona KM.
"Naredni korak je potpisivanje pojedinačnih sporazuma o sufinansiranju, nakon čega će općine moći krenuti u realizaciju. Nadzor nad ovim projektima, kao i do sada vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. O vrijednosti programa najbolje govore iskustva sa terena, gdje se trenutno radi na saniranju kritičnih tačaka kako bi stanovništvo i njihova imovina bili zaštićeni od poplava", rekao je ministar privrede KS Zlatko Mijatović.

DokumentVeličina
Image icon korita2.jpg82.83 KB
Image icon korita3.jpg69.7 KB