Usvajanje provedbenih akata za implementaciju projekata javno - privatnog partnerstva

Kako je predviđeno Zakonom o javno-privatnom partnerstvu KS, usvojenim krajem prošle godine, Ministarstva privrede KS je donijelo Pravilnik o planiranju potencijalnih projekata JPP-a, uspostavi i vođenju Registra ugovora.

Pravilnikom je detaljnije uređeno planiranje potencijalnih projekata JPP-a na području Kantona Sarajevo, uspostava i vođenje Registra ugovora o JPP-u, propisanih Zakonom o Javno-privatnom partnerstvu. Jasno je definisano značenje pojedinih pojmova i izraza, nadležnosti za planiranje potencijalnih projekata JPP-a kao i način na koji se provodi analiza o postojanju potencijala za uspostavu JPP-a. Predviđeno je srednjoročno planiranje potencijalnih projekata JPP-a, i kreiranje Godišnjeg plana potencijalnih projekata JPP-a.

Prijedlog srednjoročnog i godišnjeg plana potencijalnih projekata usvaja, Vlada Kantona Sarajevo, Gradsko, odnosno Općinsko vijeće, nakon čega Ministarstvo sačinjava Katalog planova potencijalnih projekata JPP-a koji se dalje koristi za privlačenje investitora odnosno partnera na projektima.

Također, pravilnik predviđa uspostavu i vođenje Registra ugovora o JPP-u koji će uspostaviti i voditi Ministarstvo, a javni partner sve potrebne podatke dostavlja Ministarstvu najdalje 15 dana od dana zaključivanja ugovora.

Radi transparentnosti i pravilnikom su definisani javni podaci koji će biti dostupni javnosti i objavljeni na web stranici Ministarstva, a to su osnovne informacije o javnom i privatnom partneru, kao i datum početka i datum završetka ugovora o JPP-u, predmet i svrha ugovora i lokacija provedbe projekta JPP-a.

„Ispred nas je početak provođenja Zakona i konačna uspostava prvog javno-privatnog partnerstva u Kantonu Sarajevo koji će otvoriti put za implementaciju mnogih drugih projekata koji će u značajnoj mjeri doprinijeti poboljšanju opće slike Kantona Sarajevo“, poručili su iz ovog Ministarstva.

Pravilnik možete pronaći putem linka https://mp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/pravilnik_jpp_2.pdf