Uskoro direktne aviolinije iz Sarajeva za Oslo i Štokholm

Kao rezultat Javnog poziva za subvencioniranje aviosaobraćaja na području Kantona Sarajevo koji provodi Vlada KS, posredstvom Ministarstva privrede, te u saradnji s Turističkom zajednicom KS i Međunarodnim aerodromom Sarajevo, glavni grad Bosne i Hercegovine će uskoro biti direktno uvezan i sa skandinavskim zemljama, odnosno sa Oslom i Štokholmom.
Komisija za stručnu ocjenu, nakon razmatranja zaprimljenih prijava, zapisnikom je utvrdila da je po Javnom pozivu pristigla jedna blagovremena prijava, a u pitanju je aviokompanija NORWEGIAN AIR AS.
Prijava aviokompanije „Air Arabia“ je neblagovremeno pristigla, te nije ni razmatrana.
Javni poziv, koji je bio otvoren do 12. februara 2024. godine, ima za cilj razvoj turizma, uspostavljanja novih destinacija i povećanje broja putnika. Prethodno je kroz javne pozive Sarajevo dobilo više novih direktnih aviokonekcija ili je povećan broj polazaka na destinacijama od strateškog značaja, te kao krajnji cilj ovog projekta Sarajevo će biti direktno povezano s 12 atraktivnih destinacija: Milano, Geteborg, London, Memingen, Brisel, Solun, Antalija, Izmir, Atina, Skoplje, Oslo i Štokholm.
Odluka se može preuzeti na službenoj web stranici Turističke zajednice KS www.visitsarajevo.ba i web stranici Međunarodnog aerodroma Sarajevo www.sarajevo-airport.ba, a svi detalji o letovima bit će objavljeni uskoro.