Skupština KS: Usvojen Nacrt zakona o zakupu poslovnog prostora, slijedi javna rasprava od 60 dana

„Krajnje je vrijeme da napravimo iskorak u jednom važnom segmentu našeg društva i da uredimo ovu oblast, to je nastojanje Ministarstva privrede KS i svih onih koji su radili na kreiranju ovog nacrta zakona. Naša namjera je, ne ulazeći u nadležnost lokalne samouprave, napraviti pravni okvir koji će regulisati ovu oblast”, rekao je ministar privrede KS Zlatko Mijatović.
Osnovni cilj predloženog zakona je regulisanje oblasti zakupa poslovnih prostora s namjerom eliminisanja neefikasnih procedura koje su često pratile dugotrajnost i kompleksnost postupka primjene trenutno važećeg zakona. Ovim zakonom, planira se jasno definisanje nadležnosti kod zakupa i ugovornih strana, regulacija sanacije poslovnih prostora, uspostava registara poslovnih prostora, određivanje zona poslovnih prostora, formiranje Komisije za poslovne prostore i drugostepene komisije za poslovne prostore, preciziranje postupka dodjele ugovora o zakupu, pružanje pravne zaštite u procesu dodjele ugovora o zakupu, definisanje sadržaja ugovora o zakupu, kontrola provođenja ugovora o zakupu, nadzor nad primjenom ovog zakona, prekršajne odredbe i druga bitna pitanja koja se odnose na zakup poslovnih prostora.
Značajna novina koju donosi usvojeni Nacrt zakona jeste uspostava pojedinačnih registara i Centralnog registra poslovnih prostora, što će prvi put stvoriti mogućnost praćenja i evidencije svih poslovnih prostora u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i općina s područja Kantona, javnih ustanova, čiji je osnivač Kanton ili neka od jedinica lokalne samouprave - Grad Sarajevo ili općina s područja Kantona Sarajevo i privredno društvo u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Kantona ili jedinica lokalne samouprave, samostalnih upravnih organizacija i fonda, čiji je osnivač Kanton.
Očekivanja su da će ovaj zakon doprinijeti efikasnijem i transparentnijem upravljanju poslovnim prostorima unutar Kantona Sarajevo, stvarajući pravni okvir koji će podržati privredni razvoj i olakšati procese zakupa poslovnih prostora.
„Pozivam sve oni koje vide prostor za unapređenje ovog zakona da uzmu učešće u javnoj raspravi i na taj način doprinesu regulisanju jedne ovako delikatne oblasti na jasan i primjenjiv način", kazao je ministar Mijatović, nakon usvajanja prve faze ovog značajnog zakonskog akta.