Saopštenje za javnost povodom povećane opasnosti od šumskih požara

Šumski resursi Kantona Sarajevo predstavljaju najvrijedniji prirodni resurs. Ovi resursi svakodnevno su izloženi negativnim uticajima biotskih i abiotskih faktora. Štete koje nastaju kao posljedica šumskih požara su nemjerljive. Osim materijalne štete izražene u uništenoj drvnoj masi mnogo veće štete nastaju privremenim ili trajnim narušavanjem šumskih ekosistema. U 95% slučajeva osnovni uzročnik nastanka šumskih požara je čovjek.

Dolaskom proljeća i lijepog vremena očekuje se povećan broj izletnika na okolnim planinama i izletištima i vjerovatnoća pojave šumskih požara je značajnija. Nekontrolisanim paljenjem korovskog otpada mogućnost nastanka šumskog požara značajno je veća. Članom 73. Zakona o šumama Kantona Sarajevo predviđene su kazne od 200 do 1.500 KM za lica koja lože vatru u šumama i na šumskom zemljištu kao i na drugom zemljištu na udaljenosti 150 metara od šume.

Vatra u šumi i na šumskom zemljištu se može ložiti samo na mjestima koja su određena i obilježena uz pridržavanje propisanih uslova i mjera bezbjednosti. Uprava za šumarstvo Kantona Sarajevo apeluje na vlasnike privatnih parcela koje graniče sa šumom da svojim aktivnostima ne dovedu do pojave požara, u cilju zaštite šuma kao izuzetno vrijednih ekosistema. Pravovremena reakcija u inicijalnoj fazi požara je veoma važna za efikasno suzbijanje i gašenje požara.

Molimo građane da ukoliko uoče šumski požar odmah reaguju i informišu: Profesionalnu vatrogasnu brigadu Kantona Sarajevo, Upravu za šumarstvo Kantona Sarajevo, MUP Kantona Sarajevo i K.J.P."Sarajevo šume".