Prezentovan program poticaja maloj privredi Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za ovu godinu

U Domu mladih održana je Prezentacija programa poticaja maloj privredi Ministarstva privrede Kantona Sarajevo. Prezentaciji su prisustvovali premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk, ministri u Vladi Zlatko Mijatović, Naida Hota-Muminović, Omer Osmanović, Admir Katica, predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić, dogradonačelnik Grada Sarajeva Samir Avdić, te brojni poduzetnici i potencijalni aplikanti.
U svrhu povećanja broja zaposlenih, povećanja broja malih i srednjih preduzeća i povećanje obima i kvaliteta njihove proizvodnje, Ministarstvo privrede KS i ove godine provodi aktivne mjere za podršku razvoju male privrede. Ovogodišnji plan je obogaćen novim inovativnim mjerama i prilagođen trenutnim potrebama tržišta. Za provođenje mjera razvoja male privrede u Budžetu Kantona Sarajevo planirano je 8,5 miliona KM.
"Poticaji u sektoru male privrede podržavaju raznolikost i inkluzivnost. Mali poduzetnici su temelj naših lokalnih zajednica i zapošljavaju ljude iz različitih socio-ekonomskih i kulturnih pozadina. Kroz ove poticaje, nastojimo svim malim i srednjim preduzećima osigurati jednaku priliku za uspjeh. Razvoj privrede jeste naš cilj, ali to ne možemo bez pojedinaca. Vi ste nosioci razvoja, vrijednost koju ne možemo zamijeniti i budućnost na čijoj strani želimo biti. Želimo da cijeli proces implementacije programa bude transparentan, da svako u Kantonu Sarajevo zna kada Ministarstvo privrede raspisuje javne pozive i da svaka marka od 8,5 miliona koliko je predviđeno za ovu namjenu završi u pravim rukama. Pozivam vas da budete hrabri, poduzetni da aplicirate na javne pozive koje objavljujemo", rekao je ministar Mijatović.
Nakon uvodnog obraćanja ministra Mijatovića, zainteresovane je sa detaljima svakog pojedinačnog programa upoznao pomoćnik ministra za poduzetništvo investicije i ugostiteljstvo Zlatan Mujak.
Novi programi ove godine su:
"Poticaj direktnih stranih ulaganja - Podrška za osnivanje pravnog lica čiji je osnivač strani ulagač"
"Finansijski poticaj sa inkubacijom za novoosnovane poslovne subjekte", te
"Poticaj za ulaganja novoosnovanih poslovnih subjekata registrovanih u 2023. i 2024. godini"
Kako je navedeno tokom prezentacije, u protekloj godini je resorno ministarstvo intenzivno radilo na adaptaciji prostora na Mašinskom fakultetu, gdje će biti Centar za razvoj poduzetništva Javne ustanove Centar za napredne tehnologije, s namjerom da to bude mjesto gdje će se pružiti inkubaciju novoosnovanim poslovnim subjektima. U skladu s tim planovima, kreiran je novi program "Finansijski poticaj sa inkubacijom za novoosnovane poslovne subjekte" za koji su izdvojena ukupna finansijska sredstva u iznosu od 750.000 KM. Ovim programom predviđeno je da se za oko 25 subjekata male privrede koje su registrovale kreativne mlade osobe u 2024. godini, u skladu s odobrenim biznis planom, pruži pojedinačna finansijska podrška u iznosu do 30.000 KM, kao i podrška inkubacije u trajanju od jedne godine.
Prepoznajući značaj ulaganja stranih investitora, kreiran je program koji će stranim ulagačima ponuditi nešto što će Kanton Sarajevo učiniti mjestom u koje će investirati. Osmišljen je novi program - "Poticaj direktnih stranih ulaganja - Podrška za osnivanje pravnog lica čiji je osnivač strani ulagač", a za koji je planiran ukupan iznos od 350.000 KM sa svrhom pružanja podrške direktnim stranim investicijama mikro, malih i srednjih preduzeća iz inostranstva, odnosno podrške za osnivanje pravnih lica sa sjedištem na području Kantona Sarajevo koja imaju većinski udio stranog pravnog lica. Predviđena je poticajna grant podrška po odabranom korisniku koja se u ovisnosti od ocjene prihvaćenog biznis plana, dodjeljuje u maksimalnom iznosu do 70.000 KM.
Osluškujući glas privrede u našem Kantonu, došlo se do zaključka da je potreban program za poslovne subjekte koji su već osnovani, ali su na početku svog poslovanja. Vjetar u leđa Ministarstvo privrede dat će im programom "Poticaj za ulaganja poslovnih subjekata registrovanih u 2023. i 2024. godini". Ukupan iznos od 400.000 KM namijenjen je subjektima male privrede sa sjedištem na području KS koji su registrovani u periodu od 01.01.2023. godine do dana objave javnog poziva. Poticajna sredstva za sve dozvoljene prihvatljive aktivnosti poslovnih subjekata po ovom programu, odnosno za tehnološku modernizaciju, uvođenje/obnavljanje standarda kvaliteta i digitalizaciju poslovanja, bit će uplaćena na dostavljene račune korisnika u iznosu do 50% priznatih prihvatljivih troškova za ove namjene. Minimalni iznos prihvatljivih troškova koje je podnosilac prijave obavezan dostaviti je 3.000 KM, a maksimalan iznos poticaja po jednom korisniku sredstava može iznositi najviše 30.000 KM. U odnosu na prethodne godine, predmetnim programom omogućava se pravo na dodjelu poticajnih sredstava i onim subjektima koji ne raspolažu finansijskim izvještajima koji obuhvataju cijeli period prethodne fiskalne godine.
Iz Ministarstva privrede dodali su da je ove godine prvi put kreiran i kalendar objave javnih poziva, te web stranica poticajimpks.ba koja će biti aktivna od dana objavljivanja javnih poziva, a putem koje se mogu dobiti sve informacije u vezi sa ovim programima.