Posjeta kompaniji ASA Group

U okviru Saradničke mreže, kao dijela programa postinvesticione podrške investitorima u BiH, predstavnici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Općine Novi Grad i Agencije za promociju stranih investicija, posjetili su kompaniju ASA Group i razmijenili iskustva i znanja u vezi sa identifikacijom i bržim rješavanjem otvorenih pitanja investitora radi poticanja rasta i razvoja kompanija u Bosni i Hercegovini.

Predstavnici ASA Group govorili su o trenutnoj situaciji u vezi sa poslovanjem, mogućnostima za unapređenje i razvoj, kao i drugim pitanjima.
Asa grupacija daje veliki doprinos ukupnom ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine. U prethodnom periodu ASA Grupacija je pozicionirana, zajedno sa Prevent Grupacijom u TOP 500 kompanija u Centralnoj Evropi. Ono što je posebno značajno za istaknuti jeste da od početka poslovanja do sada sva ostvarena dobit reinvestirana u dalji rast i razvoj poslovanja. ASA Prevent brand prepoznat je ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regiji, a svoje poslovanje realizuju na svim kontinentima svijeta.

Sastanci sa investitorima u BiH odvijaju se u okviru Saradničke mreže, mreže institucija na svim nivoima vlasti u BiH, koje su usmjerene na saradnju i rješavanje otvorenih pitanja investitora. Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo aktivno participira u Saradničkoj mreži i podržava njene aktivnosti u cilju pružanja postinvesticione podrške privrednim subjektima na teritoriji Kantona Sarajevo. Međunarodna finansijska korporacija, Grupacija Svjetske banke u saradnji sa Ambasadom Velike Britanije u BiH, putem Projekta privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou „LIFE“, pruža tehničku pomoć Saradničkoj mreži i Programu postinvesticione podrške u Kantonu Sarajevo.