Ministarstvo privrede KS podnijelo dvije inicijative

Inicijativa 1: Inicijativa za donošenje Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Kantona Sarajevo
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo uputilo je inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture i prostornog uređenja Kantona Sarajevo za donošenju Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Kantona Sarajevo. Cilj je osigurati zakonski okvir za osnivanje Fonda, iskorištavanje sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša FBiH i usmjeravanje tih sredstava isključivo za projekte u oblasti zaštite okoliša.

Inicijativa 2: Inicijativa za izmjenu i dopunu Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo

Uputili smo i inicijativu prema Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo za izmjenu i dopunu Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti Kantona Sarajevo. Cilj je stvaranje zakonskog okvira za donošenje „Programa finansiranja svih obaveza pri zapošljavanju pripravnika“.